logo-1

Мінеральні води Трускавця

Трускавець – один з найкращих спа-курортів України у якому органічні мінеральні води.
У місті функціонує сила-силенна санаторіїв, пансіонатів, готелів, приватних садиб.
Трускавець відомий далеко за межами України саме завдяки своїй чудо мінеральні воді – “Нафтусі”. Лікувальна “Нафтуся” у м.Трускавець сприяє виведенню дрібних камінчиків і піску з нирок, сечовивідних шляхів, сечового міхура. Трускавецька “Нафтуся” знімає запальні процеси в органах і тканинах та ліквідовує ризик повторного утворення камінців.

Нафтуся – унікальна вода, яка не тільки подолає запальні процеси в нирках, сечових шляхах, печінці, шлунку та інших органах. Вона має сечогінну, жовчогінну, спазмолітичну, знеболювальну дію. Завдяки імуномоделюючим властивостям, “Нафтуся” відновлює захисні сили організму та запобігає онкологічним захворюванням. У Трускавці можна нормалізувати обмін речовин (навіть вуглеводний у хворих цукровим діабетом), роботу шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози. “Нафтуся” з успіхом виводить з організму шлаки, радіонукліди та продукти обміну речовин.
Нафтуся — слабо мінералізована вода. Нафтуся має легкий запах сірководню і присмак нафти.
Концентрація солей в Нафтусі – біля 0,8 г/л.
Нафтуся містить велику кількість мікроелементів:

 • гідрокарбонати,
 • сульфати,
 • кальцій,
 • магній,
 • натрій,
 • хлор,
 • калій,
 • сірководень,
 • вуглець органічний,
 • азот органічний та інш.
 • Вживаючи “Нафтусю”, Ви забезпечуєте руйнування застійних процесів у жовчних шляхах. Відновлення функції печінки, жовчних шляхів, веде до зменшення холестерину в крові. Також стимулюється вироблення жовчних кислот, що запобігає утворенню жовчних каменів.
  Марія
  По складу ця вода хлоридно-сульфатна, натрієва. Її мінералізація – до 8,62 г/л.
  Марія містить кремнієву кислоту та залізо.
  “Марія” допомагає виділенню соляної кислоти, сприяє травленню та вивільненню шлунку. Широко використовують “Марію” при лікуванні золотухи, рахіту, пом`якшенні костей, а найбільше вона помічна при хворобах крові.

  Броніслава
  Хлоридно-сульфатна натрієва вода.
  Мінералізація “Броніслави” – до 20 г/л.
  “Броніслава” використовується в лікувальних цілях. Нею найкраще полоскати горло, ніс, її вживають для компресів.
  Едвард
  Сульфатно-хлоридна, сірководнева і натрієво-кальцієва вода.
  Мінералізація – до 6 г/л.
  Широко використовується для мінеральних сірчистих ванн.

  Барбара
  Хлоридно-сульфатна, натрієво-магнієва вода.
  Мінералізація – 380 г/л.
  Ця вода служить продуктом для одержання сухої солі “Барбара”, яку використовують в косметології.

  Софія
  Хлоридно-сульфатно-натрієва вода.
  Мінералізація – 10 г/л.
  “Софія” дуже помічна для органів травлення, нею вдало послугуються при хворобах шлунка, пониженій кислотності, малокрів’ї, надмірній вазі та інш.

  минеральные воды Трускавца

  Трускавец – один из лучших спа-курортов Украины.
  В городе функционирует множество санаториев, пансионатов, гостиниц, частных усадеб.
  Трускавец известен далеко за пределами Украины именно благодаря своей чудо воде – “Нафтуся”. Лечебная “Нафтуся” в г. Трускавец способствует выведению мелких камней и песка из почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря. Трускавецкая “Нафтуся” снимает воспалительные процессы в органах и тканях и ликвидирует риск повторного образования камней.
  Нафтуся” – уникальная вода, которая не только преодолеет воспалительные процессы в почках, мочевых путях, печени, желудка и других органах. Она обладает мочегонным, желчегонным, спазмолитическим, обезболивающим действием. Благодаря иммуномодулирующим свойствам, “Нафтуся” восстанавливает защитные силы организма и предотвращает онкологические заболевания. В Трускавце можно нормализовать обмен веществ (даже углеводный у больных сахарным диабетом), работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы. “Нафтуся” с успехом выводит из организма шлаки, радионуклиды и продукты обмена веществ.
  Нафтуся – слабо минерализованная вода. Нафтуся имеет легкий запах сероводорода и привкус нефти.
  Концентрация солей в Нафтуси – около 0,8 г/л.
  Нафтуся содержит большое количество микроэлементов:

 • гидрокарбонаты
 • сульфаты,
 • кальций,
 • магний,
 • натрий
 • хлор
 • калий
 • сероводород
 • углерод органический
 • азот органический и др.
 • Употребляя “Нафтусю”, Вы обеспечиваете разрушения застойных процессов в желчных путях. Восстановление функции печени, желчных путей, ведет к уменьшению холестерина в крови. Также стимулируется выработка желчных кислот, предотвращает образование желчных камней.
  Мария
  По составу эта вода хлоридно-сульфатная, натриевая. Ее минерализация – до 8,62 г/л.
  Мария содержит кремниевую кислоту и железо.
  “Мария” помогает выделению соляной кислоты, способствует пищеварению и высвобождению желудка. Широко используют “Марию” при лечении золотухи, рахита, смягчении костей, а более всего она помогает при болезнях крови.
  Бронислава
  Хлоридно-сульфатная натриевая вода.
  Минерализация “Бронислава” – до 20 г/л.
  “Бронислава” используется в лечебных целях. Ею лучше полоскать горло, нос, ее употребляют для компрессов.
  Эдвард
  Сульфатно-хлоридная, сероводородная и натриево-кальциевая вода.
  Минерализация – до 6 г / л.
  Широко используется для минеральных сернистых ванн.
  Барбара
  Хлоридно-сульфатная, натриево-магниевая вода.
  Минерализация – 380 г / л.
  Эта вода служит продуктом для получения сухой соли “Барбара”, которую используют в косметологии.

  София
  Хлоридно-сульфатно-натриевая вода.
  Минерализация – 10 г / л.
  “София” очень помогает для органов пищеварения, ею удачно послугуються при болезнях желудка, пониженной кислотности, малокровии, избыточном весе и др.

  Login