В середньому 81% опитуваних хворіли протягом року. Серед захворювань, від яких найчастіше потерпає сільське населення, переважають: серцево-судинні захворювання – 55%, інші неінфекційні захворювання – 48%, травми, ушкодження – 11%, онкологічні захворювання – 4%, харчове отруєння – 3%, гепатит – 2%, туберкульоз – 1%, менінгіт – 0,8%, дифтерія – 0,6%. Приблизно в кожному четвертому випадку хворі не одержали необхідної допомоги, медикаментів або устаткування.

Карпатський регіон володіє різноманітними природними ресурсами – 39%, рекреаційними – 30%, водними – 21% і мінерально-сировинними – 10%. Регіон займає четверте місце в Україні за загальним обсягом природно-ресурсного потенціалу, за обсягом потенціалу на 1 особу населення.

Регіон належить до регіональних територій, які мають невисоке кліматичне зволоження і енергетичні ресурси.

Географічне положення, історичне, архітектурне і культурне надбання областей Карпатського регіону України, унікальні кліматичні умови, бальнеологічні і грязеві ресурси, потужність курортів дозволяють значно збільшити об’єм курортно-туристичних послуг, до мінімуму звести сезонну залежність в роботі підприємств галузі. Таких унікальних місць для відпочинку, лікування і оздоровлення в Україні мало.

Туризм в областях Карпатського регіону України – одна із важливих форм залучення валютних коштів в бюджет республіки. Порівняно з аналогічним періодом 1990 р., оборот туристичних послуг зменшився на 27,9%. Аналіз структури об’ємів послуг показує: інвестиції в розвиток туристичного бізнесу в Україні знаходяться на стадії планування і займають 1,4 загального об’єму наданих послуг.

Успішна господарська інтеграція регіону шляхом відродження вільного підприємництва, формування сучасної рекреаційної галузі з врахуванням енерго- і водозабезпечення будуть сприяти прискоренню оборотності інвестиційного капіталу і, як результат, укріпленню української державності.

Практика економічно розвинутих країн показує, що в міру ускладнення виробництва і насичення різноманітних ринків товарами зростає попит на різні види послуг.

В середовищі рекреаційної діяльності інтенсивно формуються також ринки послуг і маркетинг послуг, під яким розуміють процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтований на вияв специфічних особливостей рекреаційного продукту і потреб споживачів.

Основним рекреаційним ресурсом м.Трускавець є «Нафтуся» — слабо мінералізована вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. Вона сприяє відходженню дрібних каменів і солей з нирок, жовчогінних шляхів, запобігає каменеутворенню, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, обмін речовин, зокрема у хворих на діабет, відновлює печінкові клітини, виводить з організму радіонукліди, шлаки. Завдяки імуномоделюючій дії, «Нафтуся» підвищує захисні сили організму, попереджує онкологічні захворювання.


У 2008 р. з держав ближнього і дальнього зарубіжжя оздоровлено 17065 хворих, або, порівняно з 2001 р., на 2389 хворих більше. Найбільше за 2002 рік підлікувалось жителів республіки Білорусь — 6615 чол., з Росії — 3636 чол., з Німеччини -1418 чол. Одним з головних факторів ефективної організації рекреаційної діяльності є впровадження маркетингового аналізу, системного дослідження ринку пристосування Трускавця до споживчих потреб населення. Адміністрація санаторіїв, відділи маркетингу оздоровниць працюють над питаннями реалізації путівок, включаючи країни ближнього та дальнього зарубіжжя, використовуючи в основному засоби масової інформації (радіо, телебачення, журнали, газети), беруть участь у вітчизняних та міжнародних виставках-ярмарках.

Економічний аналіз виконання плану прибутку оздоровницями Трускавця показує, що одна з умов успішного використання рекреаційних ресурсів — забезпечення таких функцій оздоровницями, які б забезпечували сталий прибуток. За таких умов в структурі ринкової системи головним координатором ефективної рекреаційної діяльності оздоровниць є ціни на надані послуги. Ціни на послуги і роботи слід розраховувати з урахуванням вимог ринкової економіки, орієнтуючись при цьому не тільки на покриття витрат, а й на ціну, яка склалася на ринку санаторно-курортних послуг, на попит населення в послугах тощо. При цьому застосовується підвищення цін на путівки в кімнатах з покращеними умовами проживання та максимально знижуються ціни на путівки в кімнатах з частковими вигодами, що фактично не пов’язано зі схемами лікування і ефективністю рекреаційної дії на хворих.

В той же час використовуються позитивні ефекти конкуренції: бажання підприємства до зниження витрат на путівки і підвищення якості надання рекреаційних послуг, формування ринку постійних споживачів рекреаційних ресурсів і обумовлене цим зростання конкурентоспроможності, досягнення стабільного стану підприємства на рекреаційному ринку.

Дослідження рекреаційних систем і умов ефективного їх використання в умовах України показує, що рекреаційні ресурси і пов’язана з ними територіальна організація агропромислового виробництва все більше включаються в діяльність суспільства як її важливі соціально-економічні і культурно-етнічні елементи.
Автор: Ф.Мазур